Veřejná zakázka: Urbanistická studie ulice Hlubčické v Krnově

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 506
Systémové číslo VZ: P19V00000042
Datum zahájení: 11.07.2019
Nabídku podat do: 30.07.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Urbanistická studie ulice Hlubčické v Krnově
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této výzvy je podání nabídky na zpracování urbanistické studie viz Příloha č. 1 „Urbanistická studie ulice Hlubčické v Krnově – ZADÁNÍ“.

I. Požadavky na formu obsahu a uspořádání textové a grafické části urbanistické studie:
Textová část
1. Základní údaje
2. Vymezení řešeného území
3. Majetkoprávní vztahy
4. Stávající stav a hlavní problémy v území
5. Urbanistické řešení
6. Koncepce dopravy
7. Koncepce inženýrských sítí
8. Koncepce zeleně
9. Návrh etapizace a dalšího postupu
Grafická část (minimální rozsah)
Výkres širších vztahů v měřítku 1 : 5 000
Výkres stávajícího stavu v měřítku 1 : 1 000
Výkres majetkoprávních vztahů v měřítku 1 : 1 000
Komplexní urbanistický návrh v měřítku 1 : 1 000
Výkresy vybraných částí území v měřítku 1 : 500
Koordinační výkres v měřítku 1 : 500
Detaily vybraných objektů návrhu
3D pohledy na vybrané úseky návrhu (typické uliční průhledy, prostor před nádražím) - min. 6 pohledů.
Podkladem pro zpracování grafické číst bude digitální katastrální mapa a digitální technická mapa, případně geodetické zaměření dodané objednatelem.

II. DOBA PŘEDPOKLÁDANÉHO PLNĚNÍ ZAKÁZKY
Zahájení prací ihned po podpisu smlouvy o dílo
Koncept studie, 1. projednání do 31. 10. 2019
Koncept studie, veř. projednání do 20. 12. 2019
Čistopis studie, 3. projednání do 30. 1. 2020
Odevzdání studie včetně inženýrské činnosti 31. 3. 2020

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Krnov
 • IČO: 00296139
 • Poštovní adresa:
  Hlavní náměstí 1
  794 01 Krnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 214862

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků