Veřejná zakázka: Hlavní náměstí 28 - oprava střešních světlíků

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 558
Systémové číslo: P20V00000026
Datum zahájení: 22.09.2020
Nabídku podat do: 13.10.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Hlavní náměstí 28 - oprava střešních světlíků
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stávající stav:
Stávající světlíky jsou ze stavebně technického hlediska nevyhovující. Stávající oplechování a klempířské prvky vykazují známky mechanického poškození a koroze. Jsou v nich uvolněny spojovací prostředky, kterými zatéká do prostor pod světlíky. Zatékání se projevuje rovněž v místech zasklení. Zasklení světlíků je provedeno z drátkoskla, to je uvolněné od nosných ocelových „T“ profilů, ze kterých je uvolněn zasklívací tmel.
Oplechování světlíků je z pozinkovaného ocelového plechu. Střešní krytina pod světlíky je provedena jako falcovaná střešní krytina z ocelových pozinkovaných plechů na pultové střeše. Vhodnost použití této krytiny na pultové střeše s poměrně nízkým sklonem je v rozporu s požadavky na minimální sklon plechové krytiny, nicméně dle uživatelů objektu přes tuto konstrukci gravitační voda nezatéká.
Zadavatel požaduje rekonstruovat i jednu z šachet pod světlíkem na POZICI P2 , která je průběžná přes všechna podlaží a slouží k odvětrání koupelen z jednotlivých bytů v bytovém domě. Dle zadavatele
a uživatelů bytů je povrch šachty z malby na štukové omítce, stávající štuková omítka je nesoudržná
a opadává včetně stávajících maleb. V době, kdy probíhalo zaměření stávajícího stavu, nebyla šachta přístupná a projektant pracuje s informacemi, které poskytl zadavatel.
Nový stav:
Viz zpracovaná PD s technickou zprávou a dokladovou částí.

DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zahájení díla: 5 pracovních dní od podpisu smlouvy o dílo a předání staveniště
Dokončení a předání díla: 31. 5. 2021

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Krnov
 • IČO: 00296139
 • Poštovní adresa:
  Hlavní náměstí 1
  794 01 Krnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 214862

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy