Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Sanace betonových konstrukcí na ČOV Krnov
Odesílatel Libor Staněk
Organizace odesílatele Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o. [IČO: 47674148]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.10.2016 12:43:24
Předmět Dodatečné informace k výzvě

Stavební práce budou přerušeny, pokud venkovní teplota trvale poklesne pod +5°C. V tom případě bude posunut termín ukončení prací. Toto bude upraveno ve smlouvě o dílo dodatkem.