Veřejné zakázky Města Krnova

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Krnov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka cisternové nástavby na pitnou vodu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.03.2023 10.04.2023 10:00
Revoluční 14 – oprava střechy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.03.2023 30.03.2023 10:00
Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Jiráskova, Krnov - II. etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.03.2023 17.03.2023 10:00
Údržba zeleně ve městě Krnov
nadlimitní Hodnocení 23.02.2023 28.03.2023 09:00
Krnov - Komplexní systém nakládání s odpady vč. předcházení vzniku odpadu (nákup nádob na odpady)
nadlimitní Hodnocení 20.02.2023 21.03.2023 09:00
Rekonstrukce bytů - SPC K - byt č. 11, 17, 56 v Krnově
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.02.2023 20.02.2023 10:00
Rekonstrukce bytu – Náměstí Minoritů 20 – byt č. 2
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.01.2023 08.02.2023 10:00
Rekonstrukce bytu – Hlavní náměstí 21 – byt č. 2
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.01.2023 08.02.2023 10:00
Rekonstrukce bytů – Hlubčická 28, Krnov – byty č. 58, 65, 70, 71, 72
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.01.2023 06.02.2023 10:00
Rooseveltova 49, Krnov – oprava 9 bytů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.01.2023 01.02.2023 10:00
Rekonstrukce bytu – Hlavní náměstí 10 – byt č. 10
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.01.2023 30.01.2023 10:00
Hlavní náměstí 22 - byt č. 13 a 17
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.01.2023 25.01.2023 10:00
Rekonstrukce bytu - Hlavní náměstí 26 - byt č. 10
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.01.2023 24.01.2023 10:00
Rekonstrukce bytů – Náměstí Minoritů 2 – byt č. 5
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.01.2023 18.01.2023 10:00
Rekonstrukce bytu – SPC M – byt č. 7
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.01.2023 17.01.2023 10:00
všechny zakázky