Veřejné zakázky Města Krnova

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Krnov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
DPS Hlubčická - regenerace vnitrobloku - PD
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.11.2020 30.11.2020 10:00
Obnova části lipové aleje na ul. Stará Ježnická v Krnově
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.11.2020 18.11.2020 09:00
Zajištění pohotovostní služby a odstraňování havárií ve městě Krnově
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.11.2020 30.11.2020 10:00
Městský architekt (externí odborný konzultant)
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.11.2020 26.11.2020 13:00
DODÁVKA ELEKTŘINY PRO OBJEKT OBCHODNÍHO DOMU KRNOV NA OBDOBÍ OD 1. 1. 2021 DO 31. 12. 2021
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.11.2020 13.11.2020 10:00
Rekonstrukce domu Stará 7 - kuchyňské linky
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.11.2020 16.11.2020 10:00
DS Rooseveltova - trafostanice
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.10.2020 30.11.2020 10:00
ČOV Krnov - dmychadla pro provzdušňování aktivace
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.10.2020 16.11.2020 10:00
Výmalba bytů v Krnově II
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.10.2020 19.10.2020 10:00
Výmalba bytů v Krnově I
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.09.2020 06.10.2020 10:00
Kavárna a dětská herna v OD (bývalý Prior), Krnov
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.09.2020 09.10.2020 10:00
Výměna oken ve společných prostorách Hl. náměstí 10-12, Krnov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.09.2020 05.10.2020 10:00
Hlavní náměstí 28 - oprava střešních světlíků
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.09.2020 13.10.2020 10:00
ČÁST 1 "Řešení veřejného prostranství Albrechtická 156-166 - PD" a ČÁST 2 "DPS Hlubčická - regenerace vnitrobloku - PD"
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.09.2020 02.10.2020 10:00
REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ E. HAKENA, KRNOV - PD
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.09.2020 21.09.2020 10:00
všechny zakázky