Veřejné zakázky Města Krnova

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Krnov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Bikesharing v Krnově 2024-2025
podlimitní Příjem nabídek 18.09.2023 05.10.2023 09:00
Zajištění pohotovostní služby a odstraňování havárií ve městě Krnově“ (nemovitosti v majetku města)
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.09.2023 19.09.2023 10:00
Hala pro uskladnění techniky Lesní správy města Krnova s. r. o. - dešťová kanalizace, retenční nádrž s přepadem a další stavební práce
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.08.2023 14.08.2023 10:00
Sokolovna – celková rekonstrukce budovy
podlimitní Hodnocení 18.05.2023 21.06.2023 09:00
ČÁST 1 „Regenerace sídliště u nemocnice v Krnově - PD“ ČÁST 2 „Řešení prostoru u nemocnice v Krnově – II. etapa - PD“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.02.2022 10.03.2022 10:00
Odběr odvodněného biologického kalu z ČOV Krnov - 2022
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.10.2021 29.10.2021 10:00
KRNOV NA START – projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor
podlimitní Hodnocení 04.10.2021 06.10.2021 12:00
AQK - NOVÉ MĚSTSKÉ LÁZNĚ V AREÁLU KOUPALIŠTĚ V KRNOVĚ
nadlimitní Hodnocení 05.07.2021 08.10.2021 14:00
ČÁST 1 „Oprava bytu SPC L - byt č. 59“ a ČÁST 2 „Oprava bytu Slezská 2 - byt č. 9“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.01.2021 05.02.2021 10:00
KRNOV NA START REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU V KRNOVĚ
nadlimitní Hodnocení 27.08.2020 09.12.2020 14:00
ČÁST 1 "Řešení veřejného prostranství KoDuS a ZŠ Klíček - 2. etapa - PD" a ČÁST 2 "Řešení veřejného prostranství u Kofola Music Clubu - PD"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.08.2020 11.09.2020 10:00
Dodávka roční technické podpory pro Novell Open Workgroup Suite
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.04.2020 27.04.2020 11:00
Dodávka notebooků pro Zastupitelstvo města Krnova 2018-2022
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.11.2018 17.12.2018 10:00
Krnov - Modernizace a zefektivnění městského kamerového a dohlížecího systému
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.07.2018 20.08.2018 17:00
Víceúčelové hřiště Ježník II
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.06.2018 09.07.2018 08:00
všechny zakázky