Veřejné zakázky Města Krnova

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Krnov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava bytů Hlubčická 26 byt č. 6, 15, 16, 33, 36 v Krnově
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.08.2022 29.08.2022 10:00
Vzduchotechnika budovy Vodní 1, Krnov
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.08.2022 15.08.2022 10:00
Rekonstrukce bazénu kašny Neptun vč. technologie, Krnov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.08.2022 18.08.2022 10:00
Řešení veřejného prostranství bývalých kasáren v Krnově - zbylá část 2. etapy
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.07.2022 11.08.2022 10:00
Rekonstrukce bytů – SPC L – byty č. 13, 20, 43
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.07.2022 02.08.2022 10:00
Rekonstrukce bytu - Textilní 13 - byt č. 2
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.07.2022 27.07.2022 10:00
Agendový informační systém města Krnova (AISmK)
nadlimitní Hodnocení 01.07.2022 01.08.2022 12:00
Rekonstrukce bytů – Albrechtická 100D byt č. 3, 9, 16
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.06.2022 11.07.2022 10:00
Rekonstrukce bytů – Albrechtická 100C byt č. 5, 11
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.06.2022 04.07.2022 10:00
Úprava přechodu v Krásných Loučkách - semafor
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.06.2022 24.06.2022 10:00
Doplnění herních prvků a zeleně na hřišti ul. Pod Ježníkem, Krnov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.06.2022 16.06.2022 10:00
Regenerace sídliště u nemocnice v Krnově - PD
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.05.2022 17.05.2022 10:00
MIKS a kino Mír – oprava střechy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.04.2022 11.05.2022 10:00
ČÁST 1 „Regenerace sídliště u nemocnice v Krnově - PD“ ČÁST 2 „Řešení prostoru u nemocnice v Krnově – II. etapa - PD“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.02.2022 10.03.2022 10:00
Rozvoj kanalizace Krnov – Dimitrovova, Daliborova, Rybniční – PD
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.11.2021 13.12.2021 10:00
všechny zakázky