Veřejné zakázky Města Krnova

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Krnov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Splašková kanalizace Ježník – III. a IV. etapa
podlimitní Příjem nabídek 05.03.2021 06.04.2021 09:00
Atletický stadion v Krnově - sportovní vybavení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.03.2021 20.03.2021 10:00
Karnola - vestavba trafostanice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.03.2021 16.03.2021 10:00
Oprava podlah v bytech v Krnově I
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.02.2021 11.03.2021 10:00
MŠ Hlubčická, Krnov – oprava podlahy a dešťové kanalizace
podlimitní Hodnocení 17.02.2021 08.03.2021 09:00
Rekonstrukce a přístavba budovy ZUŠ nám. Míru 151/13 v Krnově
podlimitní Příjem nabídek 16.02.2021 19.03.2021 09:00
Rekonstrukce ulic Mikulášské a E. F. Buriana v Krnově
podlimitní Příjem nabídek 01.02.2021 18.03.2021 09:00
Zajištění pohotovostní služby a odstraňování havárií ve městě Krnově
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.01.2021 12.02.2021 10:00
Provádění elektroinstalačních prací v bytových a nebytových domech v majetku města Krnov
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.01.2021 09.02.2021 10:00
Bikesharing v Krnově 2021
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.01.2021 08.02.2021 10:00
ČÁST 1 „Oprava bytu SPC L - byt č. 59“ a ČÁST 2 „Oprava bytu Slezská 2 - byt č. 9“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.01.2021 05.02.2021 10:00
Demolice objektu kotelny, parc. č. 13/4, k. ú. Krnov - Horní Předměstí
podlimitní Hodnocení 13.01.2021 04.02.2021 09:00
DODÁVKA ELEKTŘINY PRO OBJEKT OBCHODNÍHO DOMU KRNOV NA OBDOBÍ OD 1. 1. 2021 DO 31. 12. 2021
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.11.2020 13.11.2020 10:00
KRNOV NA START REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU V KRNOVĚ
nadlimitní Hodnocení 27.08.2020 09.12.2020 14:00
ČÁST 1 "Řešení veřejného prostranství KoDuS a ZŠ Klíček - 2. etapa - PD" a ČÁST 2 "Řešení veřejného prostranství u Kofola Music Clubu - PD"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.08.2020 11.09.2020 10:00
všechny zakázky