Veřejné zakázky Města Krnova

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Krnov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
DS Rooseveltova - trafostanice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.10.2020 16.11.2020 10:00
Rizikové kácení a ořezy podél části Mlýnského náhonu v Krnově
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.10.2020 11.11.2020 09:00
Obnova části lipové aleje na ul. Stará Ježnická
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.10.2020 09.11.2020 09:00
ČOV Krnov - dmychadla pro provzdušňování aktivace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.10.2020 16.11.2020 10:00
Zajištění pohotovostní služby a odstraňování havárií ve městě Krnově
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.10.2020 03.11.2020 10:00
Dosadba solitérních stromů v Krnově
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.10.2020 26.10.2020 09:00
Výmalba bytů v Krnově II
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.10.2020 19.10.2020 10:00
Výmalba bytů v Krnově I
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.09.2020 06.10.2020 10:00
Kavárna a dětská herna v OD (bývalý Prior), Krnov
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.09.2020 09.10.2020 10:00
Výměna oken ve společných prostorách Hl. náměstí 10-12, Krnov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.09.2020 05.10.2020 10:00
Hlavní náměstí 28 - oprava střešních světlíků
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.09.2020 13.10.2020 10:00
ČÁST 1 "Řešení veřejného prostranství Albrechtická 156-166 - PD" a ČÁST 2 "DPS Hlubčická - regenerace vnitrobloku - PD"
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.09.2020 02.10.2020 10:00
REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ E. HAKENA, KRNOV - PD
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.09.2020 21.09.2020 10:00
Přístavba stravovacího provozu ZŠ Janáčkovo náměstí - PD
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.09.2020 21.09.2020 10:00
KRNOV NA START REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU V KRNOVĚ
nadlimitní Příjem nabídek 27.08.2020 09.12.2020 14:00
všechny zakázky