Veřejné zakázky Města Krnova

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Město Krnov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
MŠ Karla Čapka – herní prvky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.06.2019 04.07.2019 10:00
MŠ Jiráskova - úprava příjezdové komunikace k MŠ z ulice M. Gorkého, Krnov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.06.2019 04.07.2019 10:00
Oprava štítové fasády, náměstí Minoritů 20, Krnov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.06.2019 03.07.2019 10:00
Oprava soklu budovy Městského divadla v Krnově
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.06.2019 02.07.2019 10:00
MŠ Mikulášská – odizolování základového zdiva
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.05.2019 17.06.2019 10:00
ZTI – domovní vodovod v objektu 1. ZŠ Dvořákův okruh 60/2
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.05.2019 06.06.2019 10:00
MŠ HLUBČICKÁ – ÚPRAVY HYG. ZAŘÍZENÍ
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.04.2019 20.05.2019 10:00
Oprava fasády, náměstí Hrdinů 4, Krnov
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.04.2019 14.05.2019 10:00
Oprava fasády, Hlavní náměstí 26, Krnov
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.04.2019 14.05.2019 10:00
Poliklinika - oprava rozvodů vody a kanalizace, blok D a E
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.03.2019 10.04.2019 10:00
Sanace kanalizace v Krnově, ul. Wolkerova
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.02.2019 22.02.2019 10:00
Vytvoření koncepčních a strategických dokumentů pro město Krnov
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.01.2019 07.02.2019 10:00
Dodávka notebooků pro Zastupitelstvo města Krnova 2018-2022
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.11.2018 17.12.2018 10:00
Odběr kalů z čištění komunálních odpadních vod
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.11.2018 14.12.2018 10:00
Výměna oplocení na vodojemu Bezručův vrch
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.10.2018 02.11.2018 10:00
všechny zakázky