Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Stavební úpravy radnice 3NP
Odesílatel Pavel Jachymčák
Organizace odesílatele Město Krnov [IČO: 00296139]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.10.2016 14:45:45
Předmět Dodatečná informace.

Upřesnění:
Truhlářské prvky: kuchyňská linka je podrobně popsána ve výkrese č. D1.1.b_4 VÝPIS PRVKŮ, tvar nových dveří je na fotografii ve výkrese č. D1.1.b_4

Zhotovitel požaduje nové dveře shodné s dveřmi stávajícími, nacházejícími se ve stejném podlaží radnice. U stávajících certifikovaných fotokabin proběhne pouze přesun. Je možné zajistit prohlídku staveniště
S pozdravem
Pavel Jachymčák
Vedoucí odboru veřejných zakázek