Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení "PD – dotřiďovací linka"
Odesílatel Pavla Hájková
Organizace odesílatele Město Krnov [IČO: 00296139]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.02.2017 11:39:02
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé, vyzýváme Vás k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu. Jedná se o projekční přípravu dotřiďovací linky na separované složky komunálního odpadu a související inženýrskou činnost.

Pavla Hájková
Vedoucí oddělení vodního a odpadového hospodářství


Přílohy
- Výzva k podání nabídky VZMR.pdf (1.59 MB)