Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Studie odvedení dešťových vod poldr 1
Odesílatel Pavel Osadník
Organizace odesílatele Město Krnov [IČO: 00296139]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.05.2017 15:51:30
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé, vyzýváme vás k podání nabídek na zpracovaní studie odvodu dešťových vod.


Přílohy
- Výzva k podání nabídky na VZ.pdf (43.55 KB)