Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Studie odvedení dešťových vod poldr 4
Odesílatel Pavel Osadník
Organizace odesílatele Město Krnov [IČO: 00296139]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.05.2017 16:07:59
Předmět Výzva

Vážení dodavatelé vyzýváme vás k podání nabídky na zpracování studie odvodu dešťových vod.


Přílohy
- Výzva k podání nabídky na VZ.pdf (43.87 KB)