Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Monitoring rozhraní voda - kal na ČOV Krnov
Odesílatel Klára Hazuchová
Organizace odesílatele Město Krnov [IČO: 00296139]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.06.2017 13:48:30
Předmět Výzva

"MONITORING ROZHRANÍ VODA - KAL NA ČOV KRNOV"
FORMA NABÍDKY:
• nabídka bude podána v listinné podobě v uzavřené obálce.
• obálka s nabídkou musí být označena označením adresáta (zadavatele) a označením odesílatele (uchazeče) včetně jeho adresy.
• obálka musí být opatřena zřetelným nápisem:
NEOTVÍRAT
Veřejná zakázka - nabídka
„Monitoring rozhraní voda – kal na ČOV Krnov“

TERMÍN PODÁNÍ NABÍDEK V LISTINNÉ PODOBĚ DO 17. 7. 2017 10:00.


Přílohy
- Vyzva - Monitoring rozhrani voda-kal na COV Krnov.pdf (196.91 KB)