Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oprava sociálního zařízení tělocvičny ZŠ Žižkova, Krnov
Odesílatel Klára Hazuchová
Organizace odesílatele Město Krnov [IČO: 00296139]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.12.2017 09:20:56
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Odpověď projektanta: K šatnám je pouze jedna umývárna.

Děkujeme za zájem o naši VZ malého rozsahu.
Odbor VZ

Původní zpráva

Datum 05.12.2017 16:53:42
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Kolik umýváren se bude opravovat. Ve výkaze výměr je ve všech položkách počítáno jen s jednou umývárnou. V PD ve výkresu č. 01 stávající stav šatny 1-4 jsou 4 šatny. Minimálně by měly být 2 umývárny - chlapci a dívky.