Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení OTEVŘENÁ URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÁ DVOUFÁZOVÁ SOUTĚŽ "HLAVNÍ NÁMĚSTÍ V KRNOVĚ"
Odesílatel Klára Hazuchová
Organizace odesílatele Město Krnov [IČO: 00296139]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.02.2018 15:32:59
Předmět Vysvětlení soutěžních podmínek č. 1

Může se této soutěže zúčastnit tým 2 lidí, z něhož 1 je autorizovaný inženýr a technik ve výstavbě (v oboru pozemní stavby) a druhý člen je neautorizovaný architekt?

Odpověď:
Ne. Autorizace ČKA A0, A1 a A2 je podmínkou pro autora nebo spoluautora návrhu. Nutná je autorizace u ČKA. Zúčastnit se může jakýkoliv tým, v jehož součástí je autorizovaný architekt.
Architekt bez autorizace ani autorizovaný inženýr tuto podmínku nesplňuje. Problematiky zahraničních a hostujících subjektů se dotaz netýká.