Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení OTEVŘENÁ URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÁ DVOUFÁZOVÁ SOUTĚŽ "HLAVNÍ NÁMĚSTÍ V KRNOVĚ"
Odesílatel Klára Hazuchová
Organizace odesílatele Město Krnov [IČO: 00296139]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.02.2018 15:47:05
Předmět Vysvětlení soutěžních podmínek č. 2

Lze zaslat podklady P.06+P.07 ve starším formátu ve verzi 2004?

Odpověď:
Softwarem pro konvertování Město Krnov nedisponuje. Tuto záležitost lze řešit některou z konvertovacích služeb (bezplatně a po vlastní ose) volně dostupných na internetu.
Na vlastní zodpovědnost zpracovatele je možné tyto .dwg ve starší verzi vyžádat u sekretáře soutěže.