Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení OTEVŘENÁ URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÁ DVOUFÁZOVÁ SOUTĚŽ "HLAVNÍ NÁMĚSTÍ V KRNOVĚ"
Odesílatel Klára Hazuchová
Organizace odesílatele Město Krnov [IČO: 00296139]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.02.2018 16:03:09
Předmět Vysvětlení soutěžních podmínek č. 3

Je do dnešního dne o soutěž velký zájem? Můžete prosím zhruba odhadnout kolik žádostí jste již registrovali?

Odpověď:
Město Krnov je veřejný zadavatel. Dle zákona jsme povinni dodržovat zásadu rovného zacházení (dále §6 zákona č. 134/2016 Sb.). Na tento dotaz nelze odpovědět. V současnosti probíhá příjem soutěžních návrhů (pomyslná lhůta pro podání nabídek).