Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení OTEVŘENÁ URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÁ DVOUFÁZOVÁ SOUTĚŽ "HLAVNÍ NÁMĚSTÍ V KRNOVĚ"
Odesílatel Klára Hazuchová
Organizace odesílatele Město Krnov [IČO: 00296139]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.02.2018 14:34:17
Předmět Vysvětlení soutěžních podmínek č. 4, 5 a 6

Dotaz č. 4:
Je nutné pro vizualizace dodržet směry a místa, ze kterých jsou fotografie pořízeny? Je možné si některé fotografie pozměnit tak, aby co nejlépe ukazovaly silné stránky návrhu?
Odpověď:
Povinné zákresy měnit nelze, v ostatních vizualizacích si soutěžící může zvolit takové stanoviště, aby prezentoval silné stránky svého návrhu. Velikost zákresů musí být stejná, tedy dle layoutů pro možnost porovnávání jednotlivých soutěžních návrhů.

Dotaz č. 5:
Je nutné přesně dodržet rozvržení plakátu, které je součástí podkladů, nebo je možné se mírně odchýlit například ve velikosti vizualizací?

Odpověď:
Lze se mírně odchýlit.

Dotaz č. 6:
Je nutné dodržet realistický charakter fotografií pro vizualizace?
Odpověď:
U povinných zákresů do fotografií je nutné dodržet realistický charakter fotografií, u ostatních perspektiv je to graficky volné.