Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení OTEVŘENÁ URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÁ DVOUFÁZOVÁ SOUTĚŽ "HLAVNÍ NÁMĚSTÍ V KRNOVĚ"
Odesílatel Klára Hazuchová
Organizace odesílatele Město Krnov [IČO: 00296139]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.03.2018 09:46:10
Předmět Vysvětlení soutěžních podmínek č. 7

Dotaz:
Podelné řezy, které jsou požadovány na odevzdávané panely, v .dwg ani v .pdf zpracované v podkladech nejsou, máte je k dispozici?

Odpověď:
Vedení řezu je v souboru .dwg vyznačeno. Řezy samy o sobě tam nejsou. Především jde o polohu a orientaci řezu.