Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Hlavní náměstí 27, Krnov - výměna výkladců
Odesílatel Klára Hazuchová
Organizace odesílatele Město Krnov [IČO: 00296139]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.04.2018 07:58:02
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Bezpečnostní sklo se součinitelem prostupu tepla skla max. Ug = 1,1 W/(m2.K). Složení skla odvislé od velikosti skleněné plochy, tzn. individuálně dle velikosti prosklené plochy. Současně takové, aby výrobce, příp. zhotovitel, mohl poskytnout zadavateli záruku.
Děkujeme za Váš dotaz.
Odbor veřejných zakázek, MěÚ Krnov