Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Dodávka notebooků pro Zastupitelstvo města Krnova 2018-2022
Odesílatel Ivo Sosýn
Organizace odesílatele Město Krnov [IČO: 00296139]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.12.2018 17:25:42
Předmět Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.


Přílohy
- NB2018-2022 Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky_sign.PDF (163.12 KB)