Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení MŠ Karla Čapka – herní prvky
Odesílatel Klára Hazuchová
Organizace odesílatele Město Krnov [IČO: 00296139]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.06.2019 18:20:03
Předmět Výzva více dodavatelům "MŠ Karla Čapka – herní prvky"

Výzva více dodavatelům k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku a montáž: "MŠ Karla Čapka – herní prvky". Lhůta pro podání nabídek končí dnem 4. 7. 2019 v 10:00.


Přílohy
- Výzva_MŠ_Karla_Čapka_Herní_prvky.pdf (224.90 KB)