Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení MŠ Karla Čapka – herní prvky
Odesílatel Klára Hazuchová
Organizace odesílatele Město Krnov [IČO: 00296139]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.06.2019 17:13:52
Předmět Úprava Výzvy více dodavatelům

Zadavatel upozorňuje na doplnění Výzvy více dodavatelům o tento text: "Součástí nabídky budou doloženy prosté kopie technických listů a certifikátů všech nabízených herních
prvků."