Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Pořízení lesních hospodářských osnov LHO Krnov
Odesílatel Tomáš Salvet
Organizace odesílatele Město Krnov [IČO: 00296139]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.09.2020 11:31:32
Předmět Výzva

Zasíláme výzvu k podání cenové nabídky na zpracování lesních hospodářských osnov LHO Krnov pro zařizovací obvod Krnov.