Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení DODÁVKA ELEKTŘINY PRO OBJEKT OBCHODNÍHO DOMU KRNOV NA OBDOBÍ OD 1. 1. 2021 DO 31. 12. 2021
Odesílatel Blanka Krištofíková
Organizace odesílatele Město Krnov [IČO: 00296139]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.11.2020 09:21:09
Předmět Výzva

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Dodávka Elektřiny pro objekt obchodního domu Krnov na období od 1.1.2021 do 31.12.2021."