Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Demolice objektu kotelny, parc. č. 13/4, k. ú. Krnov - Horní Předměstí
Odesílatel recte@recte.cz
Organizace odesílatele Město Krnov [IČO: 00296139]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.01.2021 16:08:19
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Sdělení zadavatele k obsahu zadávací dokumetnace


Přílohy
- 10 Sdělení zadavatele.pdf (861.63 KB)
- 10 Sdělení zadavatele.pdf (861.63 KB)