Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Splašková kanalizace Ježník – III. a IV. úsek
Odesílatel recte@recte.cz
Organizace odesílatele Město Krnov [IČO: 00296139]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.03.2021 14:34:20
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace (1)


Přílohy
- 08 Vysvětlení zadávací dokumentace (1).pdf (878.04 KB)
- 08a D.2.1.b.9_výpis_přípojek.pdf (54.44 KB)