Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Splašková kanalizace Ježník – III. a IV. úsek
Odesílatel recte@recte.cz
Organizace odesílatele Město Krnov [IČO: 00296139]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.04.2021 12:43:46
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace (4)


Přílohy
- 17 Vysvětlení zadávací dokumentace (4).pdf (828.32 KB)