Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení ČÁST 1 „FS Krnov - Sanace stávající tribuny“ ČÁST 2 „FS Krnov - Dodávka a montáž sedaček“
Odesílatel Karel Klímek
Organizace odesílatele Město Krnov [IČO: 00296139]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.06.2021 07:27:09
Předmět Vysvětlení dokumentace č. 1

Dotaz č.1
Dobrý den, v příloze č.9 Rozpočet sedačky je v první položce Montáž sedaček počítáno s 32 ks VIP sedadel, ale ve 4. položce je VIP sedadel pouze 28 ks. Proto nesouhlasí součet dodávaných sedadel s počtem uvedeným v položce Montáž. Jsou počty uvedeny správně, nebo je v jedné z položek chyba?

Odpověď č.1
Oceňte rozpočet dle zadání - V montáži je počítáno se 4 sedačky navíc. Případnou dodávku 4 sedaček by si objednatel zajistil sám.