Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ČOV Krnov – Krásné Loučky – oprava objektu
Odesílatel recte@recte.cz
Organizace odesílatele Město Krnov [IČO: 00296139]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.08.2021 16:39:10
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Sdělení zadavatele - prodloužení lhůty pro podání nabídek


Přílohy
- 09 Sdělení zadavatele.pdf (1.02 MB)