Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Oprava bytu Hlubčická 28 - byt. č. 73 v Krnově
Odesílatel Jan Šrubař
Organizace odesílatele Město Krnov [IČO: 00296139]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.09.2021 10:20:01
Předmět Protokol o otevírání a zpráva o hodnocení

Protokol o otevírání nabídek a zpráva o hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava bytu Hlubčická 28 - byt. č. 73 v Krnově" v příloze.
Děkujeme za zájem o naši veřejnou zakázku.
Odbor ISM


Přílohy
- Protokol_o_otevírání_Hlubčická_28_byt_73.pdf (52.03 KB)
- Zpráva_o_hodnocení_Hlubčická_28_byt_73.pdf (54.57 KB)