Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení ČOV Krnov – Stanice pro příjem a měření dovážených splaškových vod
Odesílatel Jan Šrubař
Organizace odesílatele Město Krnov [IČO: 00296139]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.09.2021 10:30:45
Předmět Výzva více dodavatelům "ČOV Krnov – Stanice pro příjem a měření dovážených splaškových vod"

|Výzva více dodavatelům k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu "ČOV Krnov – Stanice pro příjem a měření dovážených splaškových vod" v příloze. Lhůta pro podání nabídek končí dnem 5. 10. 2021 v 10:00.


Přílohy
- Výzva_ČOV_Krnov_stáčírna_vod_09-2021.pdf (452.67 KB)