Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rozvoj kanalizace Krnov - Dimitrovova, Daliborova, Rybniční - PD
Odesílatel Jan Šrubař
Organizace odesílatele Město Krnov [IČO: 00296139]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.09.2021 15:20:50
Předmět Výzva více dodavatelům "Rozvoj kanalizace Krnov - Dimitrovova, Daliborova, Rybniční - PD"

Výzva více dodavatelům k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na služby "Rozvoj kanalizace Krnov - Dimitrovova, Daliborova, Rybniční - PD" v příloze. Lhůta pro podání nabídek končí dnem 1. 10. 2021 v 10:00.


Přílohy
- Výzva_PD_Rozvoj_kanalizace_Dimitrovova_Daliborova.pdf (196.44 KB)