Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Rozvoj kanalizace Krnov - Dimitrovova, Daliborova, Rybniční - PD
Odesílatel Jan Šrubař
Organizace odesílatele Město Krnov [IČO: 00296139]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.10.2021 15:41:04
Předmět Seznam nabídek a cen "Rozvoj kanalizace Krnov - Dimitrovova, Daliborova, Rybniční - PD"

Seznam nabídek a cen "Rozvoj kanalizace Krnov - Dimitrovova, Daliborova, Rybniční - PD" v příloze.
Děkujeme za zájem o naši veřejnou zakázku.
Odbor ISM


Přílohy
- Seznam_nabídek_a_cen_PD_rozvoj_kanal_Dimitrovova.pdf (52.24 KB)