Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Rozvoj kanalizace Krnov - Dimitrovova, Daliborova, Rybniční - PD
Odesílatel Jan Šrubař
Organizace odesílatele Město Krnov [IČO: 00296139]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.11.2021 15:27:01
Předmět Oznámení o zrušení VZMR "Rozvoj kanalizace Krnov - Dimitrovova, Daliborova, Rybniční - PD"

Oznámení o zrušení VZMR "Rozvoj kanalizace Krnov - Dimitrovova, Daliborova, Rybniční - PD" v příloze včetně odůvodnění a protokolu o otevírání nabídek.

Děkujeme za zájem o naši veřejnou zakázku.
Odbor ISM


Přílohy
- Oznámení_o_zrušení_VZ_PD_kanliazce_Dimitrovova.pdf (51.26 KB)
- Protokol_o_otevírání_PD_rozvoj_kanalizace_Dimitrovova.pdf (54.89 KB)