Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Rekonstrukce bytů – Hlubčická 28, Krnov – byty č. 58, 65, 70, 71, 72
Odesílatel Jan Šrubař
Organizace odesílatele Město Krnov [IČO: 00296139]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.01.2023 08:51:40
Předmět Sdělení zadavatele o prodloužení termínu

Zadavatel provedl u veřejné zakázky "Rekonstrukce bytů – Hlubčická 28, Krnov – byty č. 58, 65, 70, 71, 72" výměnu Přílohy č. 6 Slepý rozpočet a uložil ji do složky Zadávací dokumentace. Na základě této změny zadavatel přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek z původní lhůty 1. 2. 2023 10:00 na novou lhůtu 6. 2. 2023 do 10:00.


Přílohy
- č_6_slepý_rozpočet_Hlubčická_28_byty_upr_24-01-2023.xlsx (605.62 KB)