Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Odběr odvodněného biologického kalu z ČOV Krnov - 2022
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.10.2021 29.10.2021 10:00
KRNOV NA START – projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor
podlimitní Hodnocení 04.10.2021 06.10.2021 12:00
Snížení energetické náročnosti objektu bytového domu Albrechtická 37, Krnov
podlimitní Příjem nabídek 04.10.2021 26.10.2021 09:00
Stavební úpravy a přístavba Kofola music clubu, Krnov - PD
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.09.2021 05.10.2021 10:00
Atletický stadion v Krnově – obytné a skladovací kontejnery
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.09.2021 14.10.2021 10:00
Cisternová automobilová stříkačka
nadlimitní Příjem nabídek 21.09.2021 25.10.2021 09:00
Rozvoj kanalizace Krnov - Dimitrovova, Daliborova, Rybniční - PD
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.09.2021 01.10.2021 10:00
ČOV Krnov – Stanice pro příjem a měření dovážených splaškových vod
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.09.2021 05.10.2021 10:00
Rekonstrukce ulice mezi ulicemi "K Lesu" a "Hájová" Krnov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.09.2021 23.09.2021 10:00
Oprava místní komunikace Chářovská - parkovací záliv
VZ malého rozsahu Zadáno 19.08.2021 02.09.2021 10:00
Oprava bytu Hlubčická 28 - byt. č. 73 v Krnově
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.08.2021 26.08.2021 10:00
Kanalizace Ježník – přeložka STL plynovodu DN 200
VZ malého rozsahu Zadáno 29.07.2021 13.08.2021 10:00
Nákup zařízení na zahuštění kalu
VZ malého rozsahu Zrušeno 27.07.2021 09.08.2021 10:00
Oprava bytu Sv. Ducha 4 - byt č. 6 v Krnově
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2021 30.07.2021 10:00
AQK - NOVÉ MĚSTSKÉ LÁZNĚ V AREÁLU KOUPALIŠTĚ V KRNOVĚ
nadlimitní Hodnocení 05.07.2021 08.10.2021 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20  ››