Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ČÁST 1 "Demolice objektů bývalých vojen. garáží - PD" a ČÁST 2 "TDI pro 36 rodinných domů Ježník III - PD"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.08.2020 18.08.2020 10:00
Zahradní úpravy ulice M. Gorkého, Krnov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.07.2020 10.08.2020 09:00
PD - SOLÁRNÍ SUŠÁRNA KALU ČOV KRNOV
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.07.2020 11.08.2020 10:00
Chářovský park – projekt regenerace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.07.2020 10.08.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016