Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Celková nabídková cena v Kč BEZ DPH
Jednotka:
Popis:
(nepovinné)
Základním hodnotícím kritériem podaných nabídek je nejnižší celková nabídková cena v Kč bez DPH za realizaci celého předmětu veřejné zakázky uvedená v odst. 1 čl. IV návrhu kupní smlouvy (Příloha č. 1 výzvy)
Parametry kritéria
Typ: cena
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: vzestupně nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 100 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: 0 nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět