Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: E. Hakena 1 – rekonstrukce balkónů a fasáda
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Stávající stav:
Jedná se o osmipodlažní objekt s plochou střechou. Obvodové zdivo je z východní a západní strany tvořeno plynosilikátovými tvárnicemi s povrchovou úpravou, ze severní a jižní strany železobetonovým panelem. Soklová část objektu je tvořena marmolitovou omítkou. Okna jsou nová plastová, sklepní okna ocelová a vchodové dveře jsou hliníkové. Budova je vybavena osobním výtahem.

Nový stav:
Stávající fasáda bude očištěna a provede se zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem s povrchovou úpravou z probarvené tenkovrstvé omítky bez obsahu biocidů a odolné vůči znečištění v příslušných tloušťkách dle zpracované dokumentace. Provede se výměna stávajících nášlapných a podkladních vrstev balkonových lodžií. Stávající zábradlí bude upraveno a nově natřeno. Provede se nový okapový chodník.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 18. 07. 2016 10:00
Počátek běhu lhůt: 01. 07. 2016