Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Oprava fasády – Hlavní náměstí 27, 28
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Stávající stav:
Čelní fasády obou domů jsou natřeny barvou, která je zašlá a nevzhledná, loupe se a s ním i omítka.
Hlavní náměstí 27: parter je zalepen marmolitem. Citelně chybí římsa oddělující parter od horních obytných podlaží. Schází ukončení parapetu kamennou parapetní deskou, která zakryje sklepní okénka.
Hlavní náměstí 28: sokl je nevhodně obložen keramickým obkladem 30/30 cm, nad ním se projevuje vlhkost vzlínající pod neprodyšným obkladem. Parter je nelogicky snížen světlým vodorovným pruhem pod římsou. Výkladce jsou natřeny ne moc vhodnou zlatou barvou.

Nový stav:
Hlavní nám 27 Krnov: Provede se oklepání nesoudržné omítky. Odstraní se veškeré stávající vrstvy nátěru a to včetně marmolitu. Fasáda se nově přeštukuje a bude doplněna o polystyrénové římsy a provede se nový nátěr dle barevného řešení.

Hlavní nám 28 Krnov Provede se oklepání nesoudržné omítky. Odstraní se veškeré stávající vrstvy nátěru, odstraní se keramický obklad soklu. Fasáda se nově přeštukuje a provede se nový nátěr dle barevného řešení. Provede se výměna celého výkladce za nový.

Veškeré stavební úpravy budou v souladu se závazným stanoviskem státní památkové péče.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 18. 07. 2016 10:00
Počátek běhu lhůt: 01. 07. 2016
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: