Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Na formulář navazují (popř. ho opravují) formuláře:Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: SPC K, L, M - zateplení a venkovní přízemí III
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Stávající stav:
Podhled ochozu 1NP je tvořen ze spodní strany omítkou na heraklitovém polystyrénu. Nad tímto je dutina o rozměru výška 600 mm a šířka 1900 mm. V podhledu před hlavním vstupem se nachází prosvětlovací štěrbina. Celý podhled je i se všemi sloupy natřen na bílo. V přízemí jsou ocelová okna a ocelové boční dveře. Vstupní stěna se vstupními dveřmi zůstávají. Na stávající zdi jsou cihelné obkladové pásky.

Nový stav:
Podhled ochozu 1NP, nad kterým se nachází dutina o rozměru výška 600 mm a šířka 1900 mm, bude celý vyplněn foukanou tepelnou izolací (například Granulát R – Rotaflex – skelné vlákno). Potřebné montážní otvory se po provedení zaplení opět polystyrénem a následně štukovou omítkou tak, aby místa průrazu nebyly patrny. Z podhledu se odstraní i stávající prosvětlovací štěrbina před hlavním vstupem. Celý podhled včetně sloupů bude natřen fasádní barvou na bílo. Všechny stávající ocelová okna a dveře budou vyměněny. Budou dodány také nové vnitřní parapetní desky, vnější parapety nebudou, bude je tvořit nová dekorační stěrka. Vstupní stěna se vstupními dveřmi zůstává stávající. Stávající cihelné obkladové pásky budou prověřeny, zda se v ploše nenalézají duté místa či uvolněné obkladačky, tyto bude nutné osekat a vzniklé otvory vyplnit cementovou maltou. Zbylé části obkladu se řádně omyjí a odmastí tlakovou vodou, napenetrují a vyrovnají tmelem s výztužnou tkaninou. Finální úprava soklu bude provedena z dekorativní stěrky. Finální vzhled bude upřesněn investorem.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 11.09.2017 10:00
Datum zahájení: 24.08.2017 14:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: