Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Na formulář navazují (popř. ho opravují) formuláře:Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce domu Stará 7 - PD II
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Popis stávajícího stavu objektu:
Bytový dům se nachází na ulici Stará č. p. 244, č. parcely 595 v katastrálním území Opavské Předměstí. Objekt je určený výhradně k bydlení. V domě je v současnosti 8 bytových jednotek, které však svým uspořádání neodpovídají dnešním standardům pro bydlení. Bytový dům je podsklepený, má dvě nadzemní podlaží a půdní prostor. Celkově se objekt nachází ve špatném technickém stavu.

Předmětem této výzvy je podání nabídky na dopracování projektové dokumentace pro stavební řízení a pro provedení stavby včetně zajištění stavebního povolení. Projektové dokumentace budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění
a vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v platném znění.

Dále viz text závazné výzvy ze dne 8. 8. 2017.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Hlavní náměstí 1
794 01 Krnov
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 11.09.2017 10:00
Datum zahájení: 24.08.2017 14:49