Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: DPS Hlubčická, Moravská, Slezská, U Jatek - výměna vstupních dveří II
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Stávající stav:
Jedná se o dva komplexy budov DPS – objektů pro bydlení dle uvedení v katastru nemovitosti. Jedná se celkem o 31 vstupů. Jsou to vstupy do jednotlivých bytových částí (hlavní i zadní ze dvora), dále pomocné vstupy (pro zaměstnance, pečovatelskou službu), vstupy do prodejen a různých provozoven (rehabilitace, Klub důchodců, zubní ordinace apod.). Stávající kovové konstrukce vstupů mají jednoduché zasklení s vyznačeným členěním, jsou barevně odlišeny.

Nový stav:
Nové výplně budou vsazeny do stávajících otvorů, čímž nedojde ke změně vzhledu stavby, ani
k zásahu do nosných konstrukcí. Stanovené parametry výplní budou dodrženy, případné změny konzultovat se stavebníkem. Provedená výměna výplní přispěje k lepší funkčnosti pro zajištění bezpečného přístupu do daných částí budovy a také ke snížení energetické náročnosti budovy.
Veškeré stavební úpravy budou v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Janou Fišarovou z 05/2017.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 11.09.2017 10:00
Datum zahájení: 24.08.2017 14:13