Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Kamenná stezka pod cvilínskými schody na ul. Městská v Krnově III
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Stávající stav:
Současný stav kamenné stezky je neuspokojivý, a to jak z hlediska funkčnosti, tak i z estetického hlediska. Původní kamenná dlažba je částečně zakryta vrstvou asfaltu a zčásti nánosem hlíny. Použité kameny jsou z místních zdrojů nepravidelného tvaru i velikosti. Kameny jsou kladeny nadivoko napříč ke směru chůze. Okraje dlažby lemují větší kameny, odvodnění zajišťují žlaby stejného typu kamene.

Nový stav:
Oprava stezky je vzhledem k rozličnému druhu poškození rozdělena na úseky. V části stezky bude odstraněn asfalt, odstraněn kamenný povrch včetně podloží, v části jen asfalt a rozebrán kamenný povrch a část bude jen očištěna. Původní kámen se použije zpětně, dále bude doplněn. Odvodnění stezky se provede žlaby vyskládanými kameny dle původního charakteru. V rámci odvodnění budou vyčištěny roury propustků a stávající příkopy. Nemovitosti přiléhající ke stezce budou napojeny komunikacemi ve skladbě vrstev stezky včetně povrchu.
Způsob kladení kamenné dlažby bude při zahájení těchto prací projednán a schválen pracovníkem státní památkové péče (jedná se o památkově významné území).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Hlavní náměstí 1
794 01 Krnov
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 11.10.2017 10:00
Datum zahájení: 26.09.2017 12:31