Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Demolice objektu kotelny, parc. č. 13/4, k. ú. Krnov - Horní Předměstí
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je výběr účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby označené Demolice objektu kotelny, parc. č. 13/4, k. ú. Krnov - Horní Předměstí v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovenou osobou uvedenou v čl. 3 odst. 3 této zadávací dokumentace
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)
Kontakt: Pověřená osoba:
RECTE.CZ, s.r.o., Nádražní 612/36, Ostrava Moravská Ostrava, 702 00
Jana Kobělušová, recte@recte.cz, +420 734 260 410
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 04.02.2021 09:00
Datum zahájení: 13.01.2021 14:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: