Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: ŠJ Žižkova – výměna vstupních dveří
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem stavby jsou stavební práce související s výměnou stávajících vstupních dveří (exteriér a interiér) a výměny stávajícího interiérového okna v kanceláři v objektu školní jídelny v Krnově na ul. Žižkova 1002/1, parc. č. 1368/3, k.ú.: Opavské Předměstí.
Součástí stavebních prací je demontáž stávajících výplní otvorů a jejich likvidace, zednické zapravení (ostění, nadpraží, podlaha), profese elektro – přívod k elektromechanickému zámku vstupních dveří.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 15.06.2021 10:00
Datum zahájení: 01.06.2021 09:06