Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: ČOV Krnov – Krásné Loučky – oprava objektu
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je výběr účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby ČOV Krnov – Krásné Loučky – oprava objektu v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Místo plnění: Moravskoslezský kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)
Kontakt: Zastupující osoba dle § 43 zákona
RECTE.CZ, s.r.o.
Nádražní 612/36, Ostrava - Moravská Ostrava, PSČ 702 00
IČO 619 72 690
+420 734 260 410, recte@recte.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 13.09.2021 09:00
Datum zahájení: 12.08.2021 09:00