Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Atletický stadion v Krnově – obytné a skladovací kontejnery
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na dodávku a umístění dvou obytných a jednoho skladovacího kontejneru na atletický stadion v Krnově, a to v rozsahu daného projektovou dokumentací, která tvoří Přílohu č. 4 a je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Tato sestava kontejnerů bude sloužit jako dočasné zázemí pro sportovce, kteří užívají nově zrekonstruovaný atletický stadion.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 14.10.2021 10:00
Datum zahájení: 22.09.2021 13:05