Nastavení cenové položky

Informace o cenové položce
Název: Celková cena díla
Kód (nepovinné):
Klasifikace (nepovinné):
Jednotka:
Poptávané množství: 10000 jednotek
Naceňované množství: 10000 jednotek
Cenová kategorie: Cena díla
Bližší popis:
(nepovinné)
Celková cena díla za zhotovení 10 tisíc kusů výtisků.
Parametry cenové položky
Odečitatelnost: o hodnotu cenové položky se snižuje celková hodnota cenové kategorie
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota cenové položky musí být násobkem: NENASTAVENO
zpět