Veřejná zakázka: Albrechtická 39E-I - oprava balkónů a výměna oken

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 238
Systémové číslo: P17V00000009
Datum zahájení: 22.03.2017
Nabídku podat do: 06.04.2017 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Albrechtická 39E-I - oprava balkónů a výměna oken
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění stavební zakázky je oprava balkónů a výměna výplní otvorů.
A) Balkóny
Všechny stávající vrstvy podlahy balkónů budou v celém rozsahu odstraněny až na nosnou stropní konstrukci, tzn. odstranění keramické dlažby, betonové mazaniny a případné hydroizolace. Po obvodě balkónů bude odstraněno oplechování i keramický soklík na styku s obvodovým zdivem. Nové vrstvy balkonové konstrukce budou provedeny z certifikovaného systému. Bude provedeno vyrovnání podkladu vyrovnávací hmotou před aplikací hydroizolace. Na vyspravený a vyspádovaný podklad budou provedeny nové vrstvy hydroizolace a keramické dlažby.
V rámci cenové nabídky dodavatel předloží certifikovaný systém konstrukce podlahové skladby balkonu, který bude aplikován.

B) Okenní výplně
Nové okenní výplně a balkonové sestavy budou provedeny z plastu s izolačním trojsklem. Požadavek na součinitel prostupu tepla pro celé okno je Uw = 0,9 W/m2K. Na chodbách budou osazeny okna s izolačním dvojsklem, součinitel prostupu tepla pro celé okno je Uw = 1,2 W/m2K. V rámci cenové nabídky bude předložen certifikát na vlastnost výrobku oken splňující dané parametry. Přesné rozměry a parametry jednotlivých oken je uvedeny ve výpise prvků.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Krnov
 • IČO: 00296139
 • Poštovní adresa:
  Hlavní náměstí 1
  794 01 Krnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 214862

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy