Veřejná zakázka: PD - VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ VNITROBLOKŮ ALBRECHTICKÁ V KRNOVĚ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 394
Systémové číslo: P18V00000017
Datum zahájení: 15.05.2018
Nabídku podat do: 01.06.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD - VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ VNITROBLOKŮ ALBRECHTICKÁ V KRNOVĚ
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Studie vnitrobloku nacházející se na parcelách č. 1893/1, 1891/3, 1891/1, 1888/1, 1881 a 1868 vychází ze současné dispozice prostoru, který působí jako ucelený, ale prázdný. Trpí nedostatkem parkovacích míst, mobiliáře a zeleně, i když některá zeleň je hodnocena jako velmi hodnotná. Jedná se zejména o vzrostlé stromy.
Celý návrh respektuje požadavky na moderní, ekologické a přírodě blízké úpravy v souladu s bezpečností. Upřednostňuje použití přírodě blízkých materiálů při výstavbě – např. zatravňovací dlažba pro nová parkovací stání, materiály k výstavbě hřišť, divoce působící extenzivně založená zeleň s vysokým stupněm autoregulace. To vše ale s přihlédnutím k nutnosti nízké míry údržby.
Požadavky občanů na vybavení, technickou a dopravní infrastrukturu byly zapracovány v maximální možné míře. K plochám zeleně, na kterých budou vybudovány prvky jako hřiště, pergoly s posezením, či zastřešením, senior workout, přibude nový mobiliář zejména lavičky s opěradly, odpadkové koše, nové veřejné osvětlení, 3 plochy pro kontejnery i stojany na kola. Sušáky budou opraveny a kryty živými ploty, aby se zmírnily dopady vandalismu.
Návrh počítá s navýšením parkovacích míst asi o 70 míst, dále s návrhem rozšíření veřejného osvětlení. Byly by vybudovány prvky jako obratiště, přechody a také úzký chodníček podél zdi u sušáků a stezka pro pěší a cyklisty opticky oddělená cyklopiktogramy. Některé chodníky by byly nově příležitostně pojezdové tak, aby zabezpečily požadovanou obslužnost občanů a vjezd vozidel IZS.
Po veškerých technických pracech by měla být vysazena zeleň. Jednalo by se zejména o soliterní stromy vhodné do místních klimatických podmínek a typu obytného souboru. Upřednostňovány budou přírodě blízké druhy. Navrhovány jsou lípy, jeřáby, javory, břízy, jasany, jabloně, třešně. Pro optické oddělení by byly vysazeny živé ploty z habru nebo ptačího zobu. Předzahrádky a chodníky k pergolám by lemovaly výsadby divokých trvalek a travin. Trávník by byl pojat dvěma způsoby. V místech zvýšeného pohybu by byl založen trávník parterový, nízce sekaný a v místech menšího pohybu budou založeny louky
s vysokým podílem kvetoucích bylin sekané asi 2 x ročně. Nakonec by byl osazen veškerý mobiliář.
Celý obytný soubor by tvořil jednotný moderní celek respektující environmentální principy.
Pro realizaci projektu je nutné zpracovat další stupně projektové dokumentace s geodetickým vytýčením stávajících ploch řešeného území.
Současně je v rámci zpracování dalších stupňů projektové dokumentace požadováno další veřejné projednání s občany.
Současně je nutná spolupráce projektanta této PD se zpracovateli studie, rovněž také spolupráce s městským architektem. Zadavatel sděluje, že součástí zpracování PD bude také veřejné projednání rozpracované dokumentace s občany.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Krnov
 • IČO: 00296139
 • Poštovní adresa:
  Hlavní náměstí 1
  794 01 Krnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 214862

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky