Veřejná zakázka: Demolice objektu Albrechtická 2270/33a, Krnov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 464
Systémové číslo: P18V00000087
Datum zahájení: 18.12.2018
Nabídku podat do: 04.01.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Demolice objektu Albrechtická 2270/33a, Krnov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stávající stav:
Jedná se o volně stojící dvoupatrový objekt bez podsklepení, obdélníkového půdorysu s přistavěným vřetenovým schodištěm spojujícím obě podlaží a s plochou střechou. Objekt není památkově ani jinak chráněný, není oplocen a přístup k němu je jednak z účelové komunikace a případně přes přilehlá parkoviště. Součástí budovy je pilíř NN č. P 116 s ochranným pásmem. Tento pilíř musí zůstat zachovaný a při demolici nepoškozený.
Při demolici bude odstraněna i bříza bělokorá, stojící v blízkosti budovy. V zájmovém území dojde ke střetu s vedením ČEZ. Ostatní sítě - viz Souhrnná technická zpráva.
Objekt ze smíšeného zdiva stojí na základových betonových pásech, plocha 108 m2 a výšky 7 m. Podlahy betonové. Střešní plášť je proveden z asfaltových pásů. Výplně otvorů jsou dřevěné, vstupní dveře do objektu hliníkové. Odstranění hmot objektu až do úrovně -15 cm pod terén s následným doplněním zeminou a osetím travním semenem.
Bližší informace viz Projektová dokumentace vč. průvodní zprávy, souhrnné technické zprávy, dokladové části, demoličního výměru, rozpočtu s výkazem výměr.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Krnov
 • IČO: 00296139
 • Poštovní adresa:
  Hlavní náměstí 1
  794 01 Krnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 214862

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky