Veřejná zakázka: ZTI – domovní vodovod v objektu 1. ZŠ Dvořákův okruh 60/2

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 490
Systémové číslo VZ: P19V00000026
Datum zahájení: 16.04.2019
Nabídku podat do: 09.05.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: ZTI – domovní vodovod v objektu 1. ZŠ Dvořákův okruh 60/2
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stávající stav:
Objekt je napojen na vodovodní přípojku DN 50. V objektu je proveden rozvod domovního vodovodu k výtokovým místům a k nástěnným požárním hydrantům na chodbách v 1. až 3. NP. Příprava teplé vody je provedena v lokálních elektrických zásobníkových ohřívačích. Souběžně se stoupacím potrubím teplé vody do jednotlivých poschodí je vedeno i splaškové odpadní potrubí.

Nový stav:
V objektu bude proveden nový rozvod domovního vodovodu, který bude napojen přes hlavní uzávěr vody objektu na stávající vodovodní přípojku. Hlavní rozvod vnitřního domovního vodovodu bude horizontální vedený v 1. PP objektu. Na horizontální rozvod bude napojeno stoupací potrubí k jednotlivým výtokovým místům a požárním hydrantům. Výtoková místa budou opatřena novými výtokovými armaturami. Ohřev teplé vody bude zajištěn lokálními elektrickým zásobníkovými ohříváky teplé vody. Umístění hlavního uzávěru vody (dále jen "HUV") a fakturačního měření zůstává zachováno.
Vnitřní vodovod bude proveden z PP-RCT trubek. Potrubí bude ve zdech nebo vedeno po zdech a bude krytováno. Stávající rozvody do sociálních zařízení na chodbách a v samotných sociálních zařízeních se nemění. Splaškové odpadní potrubí vedené ve zdech souběžně s novým stoupacím potrubím vodovodu bude vyměněno.
Potrubí bude použito plastové polypropylenové systém HT ve shodné DN jako p vodní potrubí. V 1. PP bude potrubí napojeno na stávající ležaté svodné splaškové potrubí. Konce potrubí budou v půdním prostoru opatřeny odvětrávacími ventily.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Krnov
 • IČO: 00296139
 • Poštovní adresa:
  Hlavní náměstí 1
  794 01 Krnov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 214862

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.krnov.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků